DME to invest in inclusive management for all

Brezposelnost mladih postaja vedno večja skrb po vsej Evropski uniji, zato je potrebno ta problem obravnavati prednostno tako iz političnega, družbenega, kot tudi ekonomskega vidika. Naša družba mora pričeti vlagati v vključujoče zaposlovanje za vse, hkrati in še posebej za tiste najbolj ranljive družbene skupine: zgodnje osipnike šolanja in mladostnike z nizko stopnjo izobrazbe ali s telesnimi/duševnimi okvarami. S tem ekonomskim in družbenim izzivom se je potrebno spopasti s pomočjo enotnega geografskega in transnacionalnega pristopa. Tradicionalni pristop upravljanja raznolikosti podpira vključujoče upravljanje človeških virov, ki zajema odnos delodajalca z zaposlenim.

Web-based seminars presenting the project outputs are available online.

  

Web-based presenation: (Source: )

WEBINAR4: Sebehodnocení s využitím teorie mnohonásobné inteligence

WEBINAR3: Projekt DME a nástroj Scale2Skill

WEBINAR2: Využití HR Career Tool v personální politice

WEBINAR1: Projekt Diversity Management a nástroje pro personalistiku


  

Web-based presenation: (Source: )

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


  

Web-based presenation: (Source: )

DME Bulgaria Webinar #3

DME Bulgaria Webinar #2

DME Bulgaria Webinar #1


  

Web-based presenation: (Source: )

WEBINAR3: Online tool softskills meten

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


Izvedba projekta DME je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja In v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
logo Erasmus+