DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

Webové semináře prezentující projektové výstupy zde k dispozici online.

  

Webová prezentace: (Zdroj: )

WEBINAR4: Sebehodnocení s využitím teorie mnohonásobné inteligence

WEBINAR3: Projekt DME a nástroj Scale2Skill

WEBINAR2: Využití HR Career Tool v personální politice

WEBINAR1: Projekt Diversity Management a nástroje pro personalistiku


  

Webová prezentace: (Zdroj: )

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


  

Webová prezentace: (Zdroj: )

DME Bulgaria Webinar #3

DME Bulgaria Webinar #2

DME Bulgaria Webinar #1


  

Webová prezentace: (Zdroj: )

WEBINAR3: Online tool softskills meten

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+