DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.
  

DYSVET (zdroj: )

Specifické cíle evropského projektu byly:

Cílová skupina:

zaměstnavatelé, odborní učitelé, personalisté, zaměstnanci, studenti

Související dokumenty:

V projektu byly vytvořeny výukové moduly určené zaměstnavatelům a personalistům pro porozumění potřebám specifického přístupu pro zvládání projevů dyslexie.

Nemůžeme úplně vynechat osoby se zdravotním postižením. Pokud následkem není jakékoliv omezení, neměl by to být handicap. Nicméně, mnoho problémů souvisejících se zdravotním postižením může být vyřešeno přizpůsobením pracovních profilů, flexibilní a inovativní organizací práce, přizpůsobení pracovních podmínek ... To vše umožňuje optimální každodenní výkon práce. A samozřejmě jsou k dispozici vládní opatření ke kompenzaci ztráty produktivity a (částečně) zaplacení (drahého) přizpůsobování pracoviště v případě potřeby.

Moduly ve formě elektronických knih jsou dostupné na www.dysvet.eu, moduly 5-9:


  

“MEDIALAND” (zdroj: )

MEDIALAND je cvičení s dvojím účelem. Cvičení poskytuje náhled do vlastních znalostí o zdravotním postižením a předsudků. Kromě toho, cvičení vyjadřuje odraz na vytvoření specifických pracovních míst "na míru" pro zaměstnance se zdravotním postižením. JKVG používá toto cvičení během školení pro profesionály, jako pracovníky VDAB, veřejné služby zaměstnanosti ve Vlámsku.

Představte si mediální společnost, společnosti televizního vysílání (např. BBC). Tato společnost má několik pracovních nabídek: novinář, maskér, technik, překladatel... Účastníci školení dostanou seznam volných pracovních míst, společnost dostane seznam žadatelů o pracovní místa. Společnost má o žadateli minimum informací. Dozví se pouze to, že všichni mají potřebné odborné dovednosti a mají konkrétní postižení. Najdou se žadatelé s RS (roztroušenou sklerózou), žadatel s poškozením mozku, sluchově postižení, lidé s psychotickou poruchou atd…

Účastníci školení jsou rozděleni do malých skupin a jsou požádáni, aby vytvořili "ideální" dvojice. Jinými slovy, měli by říct, kteří žadatelé (s jejich specifickým postižením nebo nemocí), se nejlépe hodí pro nabízená pracovní místa. Pracovní profily jsou k dispozici, ale účastníci nesmí klást žádné otázky ohledně zdravotního postižení/onemocnění.

Většinou se setkáme se spoustou sténání a vzdychání během cvičení. Účastníci jsou úspěšnější v představování si získání práce... ale získání správného obrazu o zdravotním postižení se zdá být mnohem obtížnější. Lidé se potýkají se svými omezenými znalostmi o zdravotním postižení a nemocech. Co přesně je RS (roztroušená skleróza)? Situace osob s RS se zhoršuje velmi rychle, že? Poškození mozku? To znamená, že je člověk mentálně postižený, že? Nebo snad ne?

Účastníci odborné přípravy téměř vždy přijdou ke stejnému závěru. Jejich znalosti o "běžném" zdravotním postižením jsou nedostatečné. Mají tendenci rychle zobecňovat a prakticky vždy předpokládat "nejhorší možné scénáře". V důsledku toho pracovní příležitosti rychle slábnou. Je vždycky zajímavé, kolik z odborníků se chytí v "pasti" pracovního profilu. Lidé se specifickým zdravotním postižením by mohli být schopni dělat 90% práce, ale pokud se skupina zaměřuje výhradně na problematické dílčí úkoly, výsledkem je často, že shoda je úplně zlikvidována a zaměstnavatel si pomyslí "Ach ne, s tímto žadatelem to nebude fungovat!"

Nemůžeme úplně vynechat osoby se zdravotním postižením. Pokud následkem není jakékoliv omezení, neměl by to být handicap. Nicméně, mnoho problémů souvisejících se zdravotním postižením může být vyřešeno přizpůsobením pracovních profilů, flexibilní a inovativní organizací práce, přizpůsobení pracovních podmínek ... To vše umožňuje optimální každodenní výkon práce. A samozřejmě jsou k dispozici vládní opatření ke kompenzaci ztráty produktivity a (částečně) zaplacení (drahého) přizpůsobování pracoviště v případě potřeby.

Medialand dává účastníkům možnost zjistit, že jsou příliš zaměřeni na "problémy", zatímco by měli být orientováni na pozitivní hledání řešení. Vzhledem k nedostatku znalostí a jednorozměrně orientovaného přístupu k problému se ztrácí větší a obecnější obraz. Zkušenost s Medialand může být začátkem budoucnosti, jiné, lepší a rozhodně s více pozitivním přístupem k náboru a zaměstnání osob se zdravotním postižením.

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+