DME to invest in inclusive management for all

Brezposelnost mladih postaja vedno večja skrb po vsej Evropski uniji, zato je potrebno ta problem obravnavati prednostno tako iz političnega, družbenega, kot tudi ekonomskega vidika. Naša družba mora pričeti vlagati v vključujoče zaposlovanje za vse, hkrati in še posebej za tiste najbolj ranljive družbene skupine: zgodnje osipnike šolanja in mladostnike z nizko stopnjo izobrazbe ali s telesnimi/duševnimi okvarami. S tem ekonomskim in družbenim izzivom se je potrebno spopasti s pomočjo enotnega geografskega in transnacionalnega pristopa. Tradicionalni pristop upravljanja raznolikosti podpira vključujoče upravljanje človeških virov, ki zajema odnos delodajalca z zaposlenim.

Cilji projekta:

 1. Raziskava:
  • pregled pravnega ozadja z ozirom na merila, ki podpirajo zaposlovanje in subvencije v partnerskih državah projekta;
  • pregled bo predstavljal osnovo za poudarek metodološkega pristopa v šolah in na trgu dela;
  • v kolikor se bo izkazalo za ustrezno, lahko projektni partner oblikuje (vladno) politiko, ki bo temeljila na zakonodaji ostalih držav in dobrih praks.
 2. Svetovanje in usposabljanje:
  • Metodologija, ki jo uporabljajo projektni partnerji kot podporo za ranljivo (in/ali nezaposleno) mladino, ki se želi uveljaviti na trgu dela;
  • ocenitev 300 študentov.
  • ocenitev, vodenje in/ali svetovanje podjetjem in ponudnikom pripravništva.
 3. »Upravljanje raznolikosti«
  • Prevod in razširitev registrirane metodologije mladinske organizacije JKVG z ozirom na »Upravljanje raznolikosti« (Empower® methodology) tako, da bo služila ciljem projekta;
  • usposabljanje 150 strokovnjakov na področju upravljanja raznolikosti z namenom, da bi jih spodbudili, da širijo idejo o upravljanju raznolikosti (dolgoročni rezultat) in/ali omogočijo boljšo izkušnjo s pripravništvi ali vstopom na trg dela (kratkoročni rezultat);
  • svetovanje in vodenje 75 zaposlenih v upravljanju raznolikosti.
 4. Razvoj IKT veščin
  • Na podlagi opredeljenih metodologij bodo oblikovana spletna orodja za podporo šolam in delodajalcem z namenom izpolnitve projektnih ciljev;
  • na voljo je tudi digitalna infrastruktura, vključno z virtualno skupnostjo in bazo v državnih jezikih projektnih partnerjev in v angleščini za podporo ciljnim skupinam in deležnikom: (a) znanje, orodja, metode in deljenje informacij, (b) medsebojno svetovanje, (c) partnerska mreža ter (d) priročnik.
 5. Dobre prakse
  • Vsi projektni partnerji bodo delili primere dobre prakse, kar bo ciljem projekta nudilo neko dodano vrednost (v državah partnerkah projekta).
 6. Dissemination
  • Izdelava letakov, dokumentacije, spletne strani, navodil glede upravljanja raznolikosti;
  • izdelava časopisa (newsletter) dvakrat letno;
  • organizacija 4 (med)narodnih diseminacijskih konferenc (z dosedom do 200 udeležencev);
  • poročilo o raziskavi/politiki, ki bo vključevalo morebitne ovire, možnosti, instrumente, ki so na voljo, politiko in predloge za ciljne skupine v posamezni državi partnerki projekta.
Izvedba projekta DME je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja In v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
logo Erasmus+