DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

Cíle projektu

 1. Průzkum:
  • Přehled právního s odkazem na podpůrná opatření pro zaměstnanost a dotace v partnerských zemích projektu
  • Přehled bude základem pro zaměření se na metodologický přístup ke školám a trhu práce
  • Projektový partner může, pokud uzná za vhodné, formulovat (vládní) politiku na základě právních předpisů a osvědčených postupů v jiných zemích
 2. Poradenství a koučink:
  • Metodologie využívaná partnery projektu v jejich podpoře zranitelné (a/nebo nezaměstnané) mládeže, směřující k trhu práce
  • Hodnocení 300 studentů
  • Hodnocení, vedení a/ nebo poradenství organizacím a poskytovatelům stáží
 3. Diversity Management
  • Registrovaná metodologie společnosti JKGV s odkazem na Diversity management (Empower® metodologie), které budou přeloženy a rozšířeny tak, aby sloužily cílům projektu
  • Zaškolení 150 profesionálů do diversity management a stimulovat je k jeho rozšíření (v rámci dlouhodobých výsledků) a/ nebo zorganizovat lepší zkušenosti ze stáží a vstup na trh práce (v rámci krátkodobých výsledků)
  • Poradenství v diversity management pro 75 zaměstnavatelů
 4. Rozvoj ICT
  • Na základě definovaných metodologií budou vytvořeny webové nástroje na podporu škol a zaměstnavatelů k dosažení cílů projektů
  • K dispozici je digitální infrastruktura, včetně virtuální komunity a databáze v příslušných národních jazycích a v angličtině na podporu cílové skupiny a zainteresovaných stran ve : ( a) znalostech, nástrojích, metodách a sdílení informací, ( b ) osobní poradenství, ( c ) sítě partnerství ( d ) příručka
 5. Dobrá praxe
  • Každý partner bude sdílet příklady dobré praxe, což přidá hodnotu cílům projektu (v partnerských zemích)
 6. Diseminace (šíření)
  • Produkce letáků, dokumentů, webové stránky, manuálu v diversity management
  • Produkce newsletterů 2x za rok
  • Organizace 4 (mezi)národních diseminačních konferencí(s oslovením 200 účastníků)
  • Zpráva o výzkumu/ je nastavena politika, včetně překážek, možností, dostupných nástrojů a politiky a doporučení pro cílové skupiny v každé partnerské zemi
Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+