DME to invest in inclusive management for all

Brezposelnost mladih postaja vedno večja skrb po vsej Evropski uniji, zato je potrebno ta problem obravnavati prednostno tako iz političnega, družbenega, kot tudi ekonomskega vidika. Naša družba mora pričeti vlagati v vključujoče zaposlovanje za vse, hkrati in še posebej za tiste najbolj ranljive družbene skupine: zgodnje osipnike šolanja in mladostnike z nizko stopnjo izobrazbe ali s telesnimi/duševnimi okvarami. S tem ekonomskim in družbenim izzivom se je potrebno spopasti s pomočjo enotnega geografskega in transnacionalnega pristopa. Tradicionalni pristop upravljanja raznolikosti podpira vključujoče upravljanje človeških virov, ki zajema odnos delodajalca z zaposlenim.

Dobrodošli

Zadnja faza projekta in srečanje v Velenju

Vsi partnerji so se ponovno sestali marca 2017 v Velenju. Srečanje je bila priložnost za razpravo o končni podobi rezultatov, za evalvacijo trenutnega stanja projekta in za načrtovanje aktivnosti v zadnjih mesecih. Govorili so o učinku projekta, poročali o aktivnostih na področju širjenja in promocije rezultatov ter načrtovali webinarje, ki bodo potekali v posameznih partnerskih državah v prihodnjih mesecih. Dogovorili so se glede vsebin za naslednji e-časopis, ki bo izšel aprila 2017. Partnerji so srečanje ocenili za uspešno, čeprav je pred njimi še veliko dela, še posebno na področju razvoja spletnih orodij, testiranja in svetovanj za delodajalce, zaposlene, dijake/študente in predavatelje/učitelje.

Syntra West je gostila peto partnersko srečanje v belgijskem mestu Brugge

Glavna tema srečanja, ki je septembra 2016 potekalo v belgijskem mestu Brugge, je bil pregled napredka pri pripravi spletnih orodij DME. Spletna orodja so namenjena delodajalcem, agencijam (mentorjem), zaposlenim in študentom ter omogočajo pregled, načrtovanje postopkov na področju kadrovskih zadev in oceno opravljenega dela. Spletna orodja bodo preizkusili vsi partnerji v posameznih državah in jih sproti objavljali na spletni strani projekta (http://projectdme.eu/results.php).
Spletna orodja bodo uporabljena pri svetovanju z delodajalci, ki že potekajo v sodelujočih državah. Odziv je pozitiven, partnerji so se tudi dogovorili o skupni podlagi za poročanje o rezultatih.

Partnerji v projektu DME so se srečali že četrtič. Tokrat v Sofiji.

Bolgarska prestolnica Sofija je postala gostiteljica četrtega srečanja partnerjev v okviru projekta DME. Tema ni bila le razprava in predstavitve opravljenega dela, temveč predvsem ideje in predlogi za oblikovanje spletnih orodij, ki jih je treba še razviti. Razvita spletna orodja bodo koristila študentom, agencijam (mentorjem) in delodajalcem. Trenutni predlogi obsegajo tudi spletni prostor, kjer se zainteresirane strani lahko srečujejo in načrtujejo sodelovanje v zvezi z uvajanjem na delovnem mestu. Napredek oblikovanja teh orodij bodo partnerji ocenili jeseni v Bruggu v Belgiji, kjer bo potekalo naslednje srečanje.

Diseminacija projekta DME v polnem zamahu – dosegli smo več kot 20.000 ljudi!!!

Po letu in pol je diseminacija projekta DME v polnem zamahu. Pro Work, zadolžen za ta del projekta, je uspešno oblikoval diseminacijsko strategijo v obliki poročila, ki je bilo posredovano vsem projektnim partnerjem. Glede te strategije je bila narejena spletna stran (www.projectdme.eu), za diseminacijo vseh projektnih aktivnosti in izdelkov je bila oblikovana virtualna skupnost, poleg tega sta bila oblikovana tudi logotip projekta in korporativna identiteta, izdana sta bila dva časopisa, ustvarjena platforma v okviru družbenih omrežij (Facebook, Twitter), uporabljena za obveščanje o dejstvih glede projekta DME, oblikovana pa je bila tudi baza podatkov za partnerje, da lahko sledijo svojim diseminacijskim aktivnostim v sklopu projekta DME. Iz te baze podatkov izhaja, da so projektni partnerji preko časopisa, družbenih omrežij, spletne strani in družbenih omrežij projektnih partnerjev, konferenc in drugih poti dosegli že več kot 20.000 ljudi.

Pozitivni odzivi na sodelovanje DME po skoraj letu in pol

V sklopu projekta so se do sedaj odvila tri srečanja (v Antwerpnu, Amsterdamu in Pragi). Po vseh srečanjih je bil vsem partnerjem poslan vprašalnik in v svojih poročilih poročajo, da so vsi zelo zadovoljni s sodelovanjem projektne ekipe, da vodilni partner ustrezno izvršuje svojo vlogo v projektu in kaj je ekipa do sedaj dosegla. Le pri nadaljnjem delu glede podrobnosti vezanih na intelektualne rezultate (Intelectual output) je potrebno v nekaterih primerih nekoliko pohiteti, a vsi partnerji tukaj zastopajo neposreden in praktičen pristop in si prizadevajo doseči vse cilje, povezane z intelektualnimi rezultati v projektu, in sicer še preden bo vmesno poročilo predano Nacionalni agenciji v marcu 2016.

Praga bo gostila tretje projektno srečanje DME

Vsi projektni partnerji se bodo 7. oktobra 2015 zbrali v Pragi, kjer bo na dnevnem redu zlasti diskusija o celotnem projektnem delu in dosedanjih aktivnostih ter predstavitev dosežkov. Osnovni poudarek srečanja bo na spletni strani projekta in na poročilih vseh partnerjev v prvih mesecih projekta, temu pa bo sledilo načrtovanje aktivnosti za prihodnost. Tretje projektno srečanje DME bo hkrati priložnost za osredotočanje na razvoj spletnih orodij, ki bodo pozneje na voljo na tej spletni strani.Novice 1-6 od 8   Prva | Nazaj | Naprej | Zadnja

Izvedba projekta DME je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja In v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
logo Erasmus+