DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.

Welkom

Eindfase van het project en de meeting in Velenje

Alle projectpartners hebben elkaar weer ontmoet in de Sloveense stad Velenje in maart 2017. De reden was om de definitieve project uitkomsten, evaluatie van de huidige project status en de planning van activiteiten van de laatste maanden te bespreken. Partners hebben gesproken over de project impact, hebben ervaringen gedeeld over disseminatie en hebben Webinars gepland, die zullen worden gehouden voor de doelgroep van het project in ieder partnerland. De inhoud van de volgende nieuwsbrief (april 2017) is ook gepland in detail. Projectpartners hebben zelf de meeting als succesvol geëvalueerd, ondanks het feit dat er nog een hoop werk in het verschiet ligt zeker omtrent de Webtools ontwikkeling, het uitvoeren van de pilot en het begeleiden van werkgevers, studenten en docenten.

LINK 4e NIEUWSBRIEF = http://ymlp.com/zYLcJT

Syntra West was de host van de vijfde project meeting in Brugge

Het centrale onderwerp van deze meeting in Brugge (september 2016) was het monitoren van de voortgang van de DME Webtools. De tools focussen zich op werkgevers, organisaties (coaches), werknemers en studenten en zijn te gebruiken voor de screening, planning van HR procedures, evaluatie van progressie etc. De Webtools zullen worden getest door de partner in alle partnerlanden en zullen worden gepubliceerd op de projectwebsite (http://projectdme.eu/results.php).
Ze zullen worden gebruikt voor de begeleiding van werkgevers, die al bij het project zijn betrokken in de verschillende partnerlanden. De feedback zover is zeer positief, partners hebben overeenstemming bereikt over het delen van de uitkomsten.

De DME partners kwamen voor de 4de keer samen, deze keer in Sofia

De Bulgaarse hoofdstad Sofia was de gastheer voor de vierde meeting van de partners van het DME-project. Deze keer werd er niet enkel gepraat en gediscussieerd over het werk dat de partners reeds verricht hadden maar lag de klemtoon op het bespreken van ideeën en voorstellen voor het ontwikkelen van webbased instrumenten die we willen ontwikkelen. Studenten, begeleiders en werkgevers zullen hun voordeel halen uit deze instrumenten. Zo bespraken we ondermeer het voorstel voor een instrument die het mogelijk maakt dat stakeholders met elkaar in contact komen en samenwerking optimaliseren om geschikte werkervaringsplaatsen te vinden voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op onze volgende meeting in het najaar in Brugge, België zullen we de ontwikkeling van deze webbased instrumenten verder evalueren.

Disseminatie van het DME project in volle gang – meer dan 20.000 mensen zijn bereikt!!!

Het disseminatie gedeelte van het DME project is in volle gang na bijna 1,5 jaar. Pro Work – als verantwoordelijke voor dit gedeelte van het project – heeft een succesvolle Disseminatie strategy in de vorm van een rapport geschreven, wat is verspreid onder alle project partners. M.b.t. Deze strategie en planning is er een project website gelanceerd (www.projectdme.eu), is er een virtual community gecreëerd om alle project activiteiten en producten onder alle project partners te verspreiden, is er een project logo en huisstijl gecreëerd, zijn er twee nieuwsbrieven gelanceerd, is er een social media platform in de vorm van Facebook en Twitter gemaakt om nieuws omtrent het DME project te verspreiden en is er een database gemaakt voor alle partners om hun DME project disseminatie activiteiten in bij te houden. Uit de informatie van deze databases kan worden opgemaakt, dat de project partners al meer dan 20.000 mensen hebben bereikt met de nieuwsbrief, social media, de website, websites en sociale media van project partners, conferenties en meer…

Positieve reacties op de DME samenwerking na bijna 1,5 jaar samenwerking!

Voor het DME project hebben er drie vergaderingen plaatsgevonden (Antwerpen, Amsterdam en Praag). Voor alle meetings is er een enquete gestuurd naar alle partners en in deze enquete rapporten hebben de partners gezegd, dat ze zeer blij zijn met de samenwerking van het project team, de lead partner en hun rol in het project en wat het team zover heeft bereikt. Alleen het werk m.b.t. De verschillende Intellectual Outputs (IO’s) heeft in sommige gevallen meer snelheid nodig, maar alle partners hebben doorzettingsvermogen en werken hard om alle doelen van deze IO's te bereiken. - voor het interim rapport overgedragen wordt aan het National Agency in maart 2016.

Praag is gastheer voor de 3e DME project meeting

Alle partners zullen elkaar opnieuw ontmoeten in Praag op 7 oktober 2015 om al het projectwerk en de activiteiten dusver inclusief de huidige bereikte uitkomsten te bespreken. De nadruk zal liggen op de website van het project en rapporten gemaakt door alle partners in de eerste maanden van het project, gevolgd door plannen van toekomstige activiteiten. De 3e projectvergadering zal ons de gelegenheid bieden om ons te concentreren op de ontwikkeling van de webtools, die later beschikbaar zullen zijn op deze website.Nieuws 1-6 van 8   Start | Vorige | Volgende | Einde

Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+