DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

Vítejte

Závěrečná fáze projektu a meeting ve Velenje

Všechny partnerské organizace se opět sešly ve slovinském městě Velenje, v březnu 2017. Setkání bylo příležitostí pro společnou diskuzi o finální podobě několika projektových výstupů, zhodnocení současného stavu projektu a plánování aktivit na poslední měsíce realizace projektu. Partneři hovořili o dopadu projektu, sdíleli své zkušenosti v oblasti šíření výstupů a plánovali webináře pro cílové skupiny, které proběhnou ve všech zúčastněných zemích. Detailně byl diskutován obsah dalšího newsletteru, který vyjde v dubnu 2017. Účastníci setkání sami hodnotili jednání jako úspěšné, ačkoli zbývá ještě dost práce, zejména vývoj webových nástrojů, jejich pilotáž a poradenství poskytované zaměstnavatelům, studentům a učitelům.

Odkaz ke shlédnutí 4. newsletteru: http://ymlp.com/zYLcJT

Organizace Syntra West hostila pátý meeting projektu v Bruggách

Hlavním tématem tohoto meetingu, který se konal v Bruggách, v září 2016, bylo seznámit se se stavem vývoje webových nástrojů DME. Webové nástroje se zaměřují na zaměstnavatele, zprostředkovatelské agentury, zaměstnance a studenty a umožňují screening, plánování procesů řízení lidských zdrojů, hodnocení realizovaných aktivit apod. Webové nástroje budou nyní pilotně ověřovány partnery ve zúčastněných zemích a průběžně zveřejňovány na webové stránce projektu (http://projectdme.eu/results.php).
Webové nástroje budou využívány v poradenství pro zaměstnavatele, které již začalo ve všech zúčastněných zemích. Zpětná vazba je zatím pozitivní, partneři se shodli na podobě, v jaké budou sdílet své výstupy.

Partneři se sešli již počtvrté. Tentokrát v Sofii.

Bulharská metropole Sofie se ve dnech 12. a 13. dubna stala hostitelem již čtvrtého mezinárodního setkání partnerů v rámci projektu DME. Hlavním tématem byla jednak diskuze a prezentace již odvedené práce, hlavně ale nápady a návrhy na vytvoření webových nástrojů, které budou v budoucnu využívat studenti, zprostředkovatelské agentury a zaměstnavatelé k tomu, aby se dokázali vyhledat a navázat spolupráci v oblasti pracovních stáží. Pokrok tvorby těchto nástrojů budou moci partneři zhodnotit na podzim v belgických Bruggách.

Šíření informací projektu DME je v plném proudu – seznámilo se s ním více než 20 000 lidí!

Informační část projektu je po téměř roce a půl v plném proudu. Společnost Pro Work, která je za šíření dosavadních výsledků projektu zodpovědná, úspěšně vytvořila diseminační strategii ve formě zprávy, kterou obdrželi všichni projektoví partneři. Na základě této zprávy byly vytvořeny webové stránky projektu ( www.projectdme.eu), virtuální komunita k šíření všech projektových aktivit a produktů mezi všechny partnery. Také bylo vytvořeno projektové logo, dva newslettery, na sociálních sítích Facebook a Twitter vznikly profily projektu ke sdílení faktů a také byla vytvořena databáze pro partnery, aby drželi krok s diseminačními aktivitami v rámci projektu. S ohledem na tuto databázi je zřejmé, že partneři již dosáhli počtu dvaceti tisíc lidí, kteří se zajímají o projekt, a to prostřednictvím newsletterů, sociálních médií, webových stránek projektu, webových stránek a profilů jednotlivých partnerů na sociálních sítí, konferencí atd…

Po téměř 1, 5 roční spolupráci na projektu DME jsou reakce pozitivní!

V rámci projektu DME zatím proběhla tři projektová setkání (v Antverpách, Amsterdamu a v Praze). Všem partnerům byl zaslán dotazník, který ukazuje, že jsou partneři velice potěšeni způsobem, jakým projektový tým spolupracuje, jak koordinátor vykonává svou funkci a také výsledky, jakých projekt zatím dosáhnul. Pouze v některých případech je třeba větší rychlosti v práci na detailech IO ( intellectual output), ale všichni partneři pečlivě pracují na tom, aby bylo dosaženo všech cílů, které se vztahují k IO předtím, než bude v březnu 2016 předána průběžná zpráva o projektu Národní agentuře.

Praha bude hostitelem 3. projektového setkání partnerů

Partneři projektu DME se sejdou v Praze dne 7. října 2015, aby prodiskutovali dosavadní odvedenou práci na projektových aktivitách a prezentovali dosažené výstupy. Pozornost bude věnována hlavně webové stránce projektu a zprávám, které vytvořili jednotliví partneři v prvních měsících projektu. Následovat bude plánování budoucích aktivit. Třetí projektové setkání partnerů bude rovněž příležitostí soustředit se na vývoj webových nástrojů, které budou na této stránce dostupné později.Novinky 1-6 z celkem 8   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+