DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

ДОБРЕ ДОШЛИ

Среща във Веление - финална фаза

През март 2017 във Веление, Словения се проведе партньорска среща по проект DME. На нея бяхя обсъдени окончателните резултати от някои дейности по проекта, беше направена оценка на проекта до момента и бяха съгласувани бъдещите дейности свързани с приключването му. Партньорите обсъдиха въздействието на проекта, споделиха своя опит в разпространението и планираха уеб-семинарите, които ще се проведат в помощ на целевите групи в страните, участващи в проекта. Съдържанието на следващия бюлетин, който ще бъде готов през април 2017, беше детайлно планирано. Партньорите, определиха срещата като успешна, въпреки че има още много работа при разработването на уеб инструментите, работата с тях и консултациите, които трябва да бъдат проведени с работодатели, студенти и учители.

Syntra West беше домакин на петата пратньорска среща в Брюж, Белгия.

Основната тема на срещата, проведена в Брюж, Белгия през септември 2016 г., беше анализ и оценка на напредъка, постигнат в разработването на уеб инструменти за DME. Уеб инстументите са насочени към работодатели, агенции (обучители), служители и учиници и дават възможност за предварителен подбор, планиране на процедурите свързани с управление на човешките ресурси, оценка на постиженията и т.н. Уеб инструментите ще бъдат пилотно използвани във всички страни партньри на DME и след това ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта (http://projectdme.eu/results.php).

DME партньорите се срещнаха за четвърти път. Този път в София.

Столицата на България – София се превърна в домакин на четвъртата среща на партньорите по проекта DME. Освен традиционните дискусии и презентации, показващи свършена работа, които представиха участниците, бяха представени идеи и предложения за създаване и разработване на уеб инструменти. От тези уеб инструменти могат да се възползват студенти, агенции (треньори) и работодатели. Тези актуални предложения осигуряват пространство в което заинтересованите страни могат да се срещнат помежду си и да планират възможно сътрудничество по отношение на работното място. Напредъкът на създаването на тези иструменти ще бъде оценен от партньорите тази есен в Брюж, където ще проведе следващата среща.

Разпространението на проект DME е в разгара си – достигнати са повече от 20 000 души!!!

След почти година и половина разпространението на проект DME е в разгара си. Pro work, като отговарящи за тази част от проекта, създадоха успешна стратегия за разпространение под формата на доклад, който се разпространява сред всички партньори по проекта. Тази стратегия и създаването на уеб сайта на проекта (www.projectdme.eu) помогнаха за образуване на виртуална общност за разпространение на всички дейности и продукти на проекта. Беше изработено лого на проекта, побликувани бяха два доклада, създадена е Facebook и Twitter страница на проекта и беше създадена база данни, показваща дейността и напредъка на партньорите по проекта. От базата данни става ясно, че са достигнати повече от 20,000 души чрез социалните мрежи, интернет страницата на поекта, направените доклади, конференциите и др.

Положителни отзиви от DME сътрудничество след почти 1,5 години съвместна работа!

До момента по проект DME се поведоха три срещи (Антверпен, Амстердам и Прага). За всяка една среща е изпратен отчет от направеното изследване до всички партньори, от който става ясно, че всички са много доволни от доброто сътрудничество по проекта, от ролята на водещия партньор и от постигнатите резултати до сега. По отношение на работата по работните пакети (Intellectual Outputs) има известно забавяне, което партньорите ще отстранят чрез усилена работа с цел постигане на всички цели преди предаване на междинния доклад през месец март 2016 година.

Прага ще бъде домакин на третата среща на проект DME

Всички партньори ще се срещнат в Прага на 7 октомври 2015 г., за да обсъдят заедно работата и дейностите на проекта досега и постигнатите резултати. Основният акцент ще бъде насочен към сайта на проекта и докладите, направени от всички партньори в първите месеци на проекта, както и към планиране на бъдещи дейности. Третото заседание на партньорите ще даде възможност на партньорите да се съсредоточат върху развитието на уеб инструменти, които ще бъдат на разположение на този сайт по-късно.Новини 1-6 от 8   Начало | Предишна | Следваща | Край

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+