DME to invest in inclusive management for all

Brezposelnost mladih postaja vedno večja skrb po vsej Evropski uniji, zato je potrebno ta problem obravnavati prednostno tako iz političnega, družbenega, kot tudi ekonomskega vidika. Naša družba mora pričeti vlagati v vključujoče zaposlovanje za vse, hkrati in še posebej za tiste najbolj ranljive družbene skupine: zgodnje osipnike šolanja in mladostnike z nizko stopnjo izobrazbe ali s telesnimi/duševnimi okvarami. S tem ekonomskim in družbenim izzivom se je potrebno spopasti s pomočjo enotnega geografskega in transnacionalnega pristopa. Tradicionalni pristop upravljanja raznolikosti podpira vključujoče upravljanje človeških virov, ki zajema odnos delodajalca z zaposlenim.


Primeri dobre Prakse

Good practice

Vrtec v podjetju download file (source: )

Good practice

Podpora enakim možnostim na delovnih mestih download file (source: )

Good practice

Reintegracija žensk po porodniškem in starševskem dopustu download file (source: )

Good practice

Karierni dnevi download file (source: )

Good practice

Nacionalno nagradno tekmovanje kariernega svetovanja download file (source: )


Good practice

Generacijska očala: glejte drugače na svoje sodelavce download file (source: )

Good practice

eDiv: spletno usposabljanje na temo zakonodaje s področja protidiskriminacije download file (source: )

Good practice

Talentontwikkelaar.be: spletna orodja download file (source: )

Good practice

WeLP - Banka podatkov za usposabljanje pri delu download file (source: )

Good practice

Age Scan – skeniranje starosti. Vnaprej prepoznajte morebitno pomanjkanje delovne sile download file (source: )

Good practice

Kampanja ozaveščanja na terenu download file (source: )

Transition programmes

Tranzicijski programi download file (source: )

DUO day

DUO – Day download file (source: )

Good practice

Vodnik za diplomante posebnega sekundarnega izobraževanja download file (source: )


Good practice

Nacionalni karierni dnevi - Nestle Bulgarija download file (source: )

Good practice

Nacionalni karierni dnevi – Dobra kariera, dobro življenje download file (source: )

Good practice

Program “Nova služba” download file (source: )

Good practice

Operativni program "Zaposlovanje mladih" download file (source: )

Good practice

Program "First job" download file (source: )


Good practice

Svetovni dan invalidnosti download file (source: )

Good practice

Kennisplein gehandicaptensector – Invalidski sector Knowledge plaza download file (source: )

Good practice

Zaposlitvena agencija Start Foundation download file (source: )


Good practice

Podari delovno izkušnjo download file (source: )

Good practice

Zaposlitveni sejmi download file (source: )

Good practice

Karierni center Univerze v Ljubljani download file (source: )

Good practice

Karierna tržnica download file (source: )

Good practice

Nefiks - Karierni dan 2016 download file (source: )

Izvedba projekta DME je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja In v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
logo Erasmus+