DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.

Dobrá praxe

Good practice

Firemní školka stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Podpora rovného zacházení na pracovištích stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Reintegrace žen po mateřské a rodičovské dovolené stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Career DAYS stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Národní cena kariérového poradenství stažení souboru (zdroj: )


Good practice

Generační brýle: podívejte se na své kolegy jinak stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Ediv: Online školení o antidiskriminační legislativě stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Talentontwikkelaar.be: online panel nástrojů stažení souboru (zdroj: )

Good practice

WeLP databáze pro praktický trénink stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Scan věku - již nyní předvídejte nedostatek pracovních sil stažení souboru (zdroj: )

Good practice

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ Z OBORU stažení souboru (zdroj: )

Transition programmes

Přípravné programy stažení souboru (zdroj: )

DUO day

DUO – Day stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Průvodce pro absolventy speciálního sekundárního vzdělávání stažení souboru (zdroj: )


Good practice

Národní Dny kariéry - Nestle Bulharsko stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Národní Dny kariéry – Dobrá kariéra, dobrý život stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Schéma „Nové zaměstnání” stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Operační program "Zaměstnanost mládeže stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Schéma „První zaměstnání” stažení souboru (zdroj: )


Good practice

Světový den postižení stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Knowledge plaza stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Nadace Start stažení souboru (zdroj: )


Good practice

Nabídněte pracovní zkušenosti stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Veletrhy práce stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Kariérní centrum university v Ljubljani stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Kariérní trh stažení souboru (zdroj: )

Good practice

Nefiks – Kariérní den 2016 stažení souboru (zdroj: )

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+